KosovëLajme

A është etike nga Policia të publikoj fytyra të fëmijëve në Facebook?

Policia e Kosovës ka publikuar fotografi të fëmijëve në faqen e saj zyrtare në Facebook.

Kurse ligji për mbrojtjen e fëmijës thotë se fëmijës i garantohet e drejta për pavarësi. Gazeta ka dërguar pyetje tek Institucioni i Avokatit të Popullit dhe ende nuk kemi marrë përgjigjje.

Ndërkohë ja çfarë thotë ligji

Neni 39 i LIGJIT NR. 06/L-084 PËR MBROJTJEN E FËMIJËS

Mbrojtja e të drejtës për privatësi

  1. Fëmijës i garantohet e drejta për privatësi, respektimi i jetës private, familjare, banesës, korrespondencës dhe duhet të mbrohet nga ndërhyrjet keqdashëse, arbitrare, dhe të kundërligjshme që prekin moralin dhe dinjitetin e fëmijës.

Në rregullat e Facebook, thuhet se Facebook do të largoj fotot e fëmijëve nëse ka ankesa nga prindi apo mbrojtësi ligjor i fëmijës.


A reported photo or video of people where the person depicted in the image is:

A minor under 13 years old, and the content was reported by the minor or a parent or legal guardian.

 

What's your reaction?

Related Posts

1 of 8