KosovëLajme

Alban Hyseni publikon borxhet e komunës.

Gjilani, përgjatë viteve (sidomos 8 të fundit), ka krijuar obligimet financiare si vijon:
1. Obligimet financiare jo kontingjente
VLERA: 11,062,061.67 euro
2. Obligimet financiare kontigjente
VLERA: 14,480,300.00 euro
Për këto dy muaj të qeverisjes tonë, në muajin dhjetor 2021 dhe janar 2022, kemi pranuar njoftimin nga përmbaruesi për obligimet që do të ekzekutohen përmes procedurës përmbarimore. Vlera e këtyre obligimeve është 3,500.000 euro!
Shumica e detyrimeve janë nga shpronësimet. Të njëjtat janë bërë pa përfillur procedurat ligjore, ku fillimisht duhet zotimi i mjeteve e më pas edhe zbatimi i procedurës së ekspropriimit.

What's your reaction?

Related Posts

1 of 8